Aktualitātes

27. Jūlijā, 2018

Aicinām skolas piedalīties apmācībā – IKT izmantošana skolēniem ar disleksiju

Aicinām skolas piedalīties apmācībā – IKT izmantošana skolēniem ar disleksiju

Meklējam 4 skolas – gan vispārējās izglītības vidusskolas, gan arodskolas un tehnikumus - kas vēlas integrēt IKT izmantošanu ikdienas mācību darbā skolēniem ar lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem (jeb disleksiju, izmantojot to kā vispārinošu terminu). IKT ir tas, kas cilvēkiem ar disleksiju palīdzēs visu mūžu – gan mācībās, gan darbā, gan sadzīvē.

Pēc 2015. g. OECD SSNP pētījuma datiem  17,2 % jeb apmēram 35 tūkstošiem Latvijas 15 gadīgo jauniešu nav funkcionālas lasītprasmes 1. Tas nozīmē, ka pilnīgi katrā skolā ir skolēni, kuru lasīšanas un rakstīšanas prasmes neveidojas atbilstoši vecuma normai. Lai arī oficiālā statistika norāda, ka Latvijas vidusskolās nav neviena jaunieša ar disleksiju, biedrības Pro Futuro 2015.g. veiktā skolotāju aptauja norāda, ka tādu skolēnu ir vismaz 12%. 2 Tāpat aptauja uzrādīja, ka Latvijas vidusskolās praktiski netiek lietotas IKT, lai gan starptautiski tās ir galvenais un efektīvākais palīdzības veids jauniešiem ar disleksiju.

Lai mazinātu disleksiju, pirmkārt, kvalitatīvāk un intensīvāk jāmāca skolēni lasīt un rakstīt un, otrkārt, jāizmanto IKT, lai kompensētu nepietiekamu lasīt un rakstīt prasmi. Pētījumi rāda, ka, uzlabojoties skolēnu lasīt un rakstīt prasmei, uzlabojas viņu sekmes visos mācību priekšmetos. Valstīs ar attīstītām izglītības sistēmām IKT gan ikdienā, gan eksāmenos izmanto apmēram 10% visu skolēnu. IKT kā atbalsta veids studentiem ar lasīšanas traucējumiem tiek izmantots arī augstskolās, visprestižākās, tādas kā Kembridžas un Oksfordas Universitāte, ieskaitot.

Katrā skolā, kas vēlas piedalīties apmācībā, ir jābūt vismaz vienam skolēnam ar disleksiju (vai nu formāli, vai pedagoģiski noteiktu). Apmācība ir jāpiedalās visiem skolotājiem, kas strādā ar šo skolēnu/iem.

Apmācību veido:

  • Sākotnējā apmācība (6 akadēmiskās stundas) par IKT iespējām skolēniem ar disleksiju latviešu un angļu valodā (teksta labošanas rīki, text-to-speech, speech-to-text, teksta organizatori, on-line vārdnīcas un mācību vietnes, mācību materiālu digitalizācija);
  • IKT integrācija skolas ikdienas mācību darbā – darbību koordinācija skolotāju un skolēnu vidū, Dānijas pieredze dāņu pasniedzēja izklāstā;
  • Starpposma seminārs – atziņas, pieredze, secinājumi, rekomendācijas tālākai apmācībai;
  • Otrā apmācība IKT izmantošanā;
  • Skolēnu mācību sasniegumu monitoringa sistēmas izveide un skolēnu izaugsmes monitorings un
  • Gala seminārs – skolotāju un skolēnu pieredzes analīze, secinājumi, rekomendācijas.

Sākotnējā apmācība tiks organizēta 2018. gada septembrī, tad tālākie apmācības posmi tiks saskaņoti ar katru skolu individuāli.

 

Lūdzam pieteikties apmācībai, rakstot uz info@disleksija.lv līdz 20. augustam.

________________________________________________________________

  1. A.Geske, A. Grīnfelds, A. Kangro, R. Kiseļova, Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2015 – pirmie rezultāti un secinājumi.  Rīga, LU, 2016, 59. lpp.
  2. Izglītības pakalpojumu mobilitātes vidusskolēniem ar disleksiju, Rīga, Biedrība Pro Futuro, 2015 http://www.disleksija.lv/data/modyslexia/starpt-analize-lv-271015-2.pdf, 19. lpp,

Atbalsta