Aktualitātes

14. Maijā, 2021

Eramsus+ projekts par integrētu mācību grāmatu izveidi un izmantošanu

Eramsus+ projekts par integrētu mācību grāmatu izveidi un izmantošanu

Audio mācību grāmatas skolēnu panākumiem arī mazās valodās

ASV un daudzās Eiropas valstīs multimediālas audio mācību grāmatas, kas integrē tekstu ar tā audio ierakstu, ir nodrošinājušas kvalitatīvu izglītību skolēniem un studentiem ar dažādiem lasīšanas traucējumiem jau daudzas desmitgades. Tehnoloģijas, lai radītu šādas grāmatas, visefektīvākās ir lielās valodās kā piemēram angļu un spāņu valodā. Mūsu Erasmus+ projekta mērķis ir aktivizēt mācību grāmatu, kuras ierunā cilvēks, ne balss sintēzes programma, veidošanu arī mazās valodās.

Spēcīgs partneru konsorcijs

Mēs esam seši partneri no piecām valstīm – Slovākijas, Ziemeļmaķedonijas, Šveices, Lietuvas un Latvijas – kas realizēs Erasmus+ skolu izglītības stratēģisko partnerības projektu Audio Textbooks - Help for Challenged Readers and Their Teachers (Audio mācību grāmatas – palīgs skolēniem ar lasīšanas traucējumiem un viņu skolotājiem), projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077533. Divas no partnerorganizācijām ir skolas, divas – nevalstiskas organizācijas, viena – valsts institūcija un vēl viena – pats Daisy konsorcijs, kas ir izveidojis integrēto audio grāmatu formātu Daisy.

Tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām nosaka, ka pieejamība (izglītībai, videi, informācijai, pakalpojumiem) ir viena no indivīda pamattiesībām. Valstīm, kas parakstījušas Konvenciju, ir jānodrošina, ka skolēniem un studentiem  ar invaliditāti ir pieejami tie paši mācību materiāli, kas viņu vienaudžiem, lai viņiem būtu tās pašas iespējas izglītībā un dzīvē.  Apmēram 20% skolēnu ir grūtības lasīt – lielākā daļa šo skolēnu ir kāds lasīšanas traucējums, apmēram 1% - redzes traucējumi. Pieejamu mācību materiālu nodrošinājums ir ne tikai cilvēktiesības un veids, kā nodrošināt cilvēku ar disleksiju iekļaušanu sabiedrībā, bet tas ir būtisks arī tāpēc, ka cilvēki ar grūtībām piekļūt tekstam (print disabled) ir intelektuāli tikpat attīstīti kā visi pārējie, bet tas arī dod šiem cilvēkiem iespēju pilnīgāk izmantot savu potenciālu un dot sabiedrībai savu ieguldījumu.

Kļūt par pieejamu mācību grāmatu un materiālu veidotājiem

Ja cilvēkam ir labas akadēmiskās pamatprasmes – spēja lasīt un rakstīt  – tas palielina skolēna intelektuālo un radošo potenciālu. Tradicionāli neredzīgo bibliotēkas veido mācību audio grāmatas, glabā un nodod tās lietošanā tiem skolēniem, kas kvalificējas pielāgoto formātu izmantošanai. Šis projekts dos skolām, citām publiskām institūcijām un nevalstiskajam organizācijām prasmes radīt un izmantot pieejamas mācību grāmatas un citus mācību materiālus, izmantojot Daisy teksta-audio formātu. Daisy integrē drukātu tekstu ar balsi – vai nu cilvēka balsi vai text-to-speech tehnoloģiju. Daisy formāts dod iespēju skolēniem navigēt tekstu, meklējot specifisku informāciju, palielināt vai samaināt teksta fontu un apvienot drukāta teksta un tā balss ieraksta vienlaicīgu izmantošanu. Tas skolēniem ar lasīšanas traucējumiem ne tikai palīdz piekļūt mācību saturam, bet arī uzlabo viņu lasītprasmi.

Četri projekta mērķi

Mums ir četri mērķi – izveidot 15-20 Daisy formāta mācību grāmatas un 20-30 mācību materiālus, sagatavot rokasgrāmatu par Daisy formāta mācību grāmatu veidošanu, sagatavot rokasgrāmatu par audio mācību grāmatu izmantošanu un apmācīt 150 cilvēku Daisy formāta mācību grāmatu/materiālu veidošanā.

Projekta ilgums ir trīs gadi; tā kopējais finansējums 160 000 eiro.