Aktualitātes

27. Augustā, 2021

Erasmus+ projekts par skolotāju izglītošanu par disleksiju

Erasmus+ projekts par skolotāju izglītošanu par disleksiju

Kopš 2020. gada beigām Latvijas Disleksijas biedrība kā partneris darbojas Ziemeļmaķedonijas disleksijas biedrības “Einšteins” vadītajā Erasmus+ KA201 projektā “Dyslexia online teaching courses (DYSCOURSE)”, projekta Nr. 020-1-MK01-KA204-077788.

Projekta mērķis ir izstrādāt on-line apmācības kursu vispārējo mācību priekšmetu skolotājiem, lai viņi atpazītu un spētu atbalstīt skolēnus ar disleksiju jebkura mācību priekšmeta apguvē. Apmācību kurss lielu uzmanību veltīs arī skolēnu ar disleksiju pašvērtējumam un emocionālajai labklājībai skolā un ārpus tās.

Projekta partneri līdzās Ziemeļmaķedonijai un Latvijai ir nevalstiskas organizācijas no Itālijas un Ungārijas. Projekta ilgums ir 1,5 gadi.