Aktualitātes

03. Aprīlī, 2017

IZM manipulē ar darba grupas materiāliem un neielaiž darba grupas sēdē NVO pārstāvi

Kopš 2016. pirmās puses Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) strādā darba grupa, lai izstrādātu skolēniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu izmaksu modeli. Darba grupā darbojas arī vairākas vecāko nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv skolēnus ar dažādām speciālām vajadzībām.

Latvijas Disleksijas biedrība (LDB) visu līdzšinējo darba grupas darbības laiku koncentrējas gan uz sniedzamo pakalpojumu struktūru, gan uz papildu pedagoģisku atbalsta un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanas noteikšanu, mēģinot arī Latvijā ieviest tās pieejas, kas kā efektīvas jau vairākas desmitgades ir pētnieciski pierādītas citās valstīs. Pirmkārt, uzsveram, ka specifiskus mācīšanas traucējumus (SMT) mazina galvenokārt ar priekšmetu skolotāju papildu pieejamību un ļoti intensīvu, kvalitatīvu lasītapmācību, kā arī plašu IKT izmantošanu un mācību audio grāmatām, kas gan palīdz labāk apgūt akadēmiskās pamatprasmes – lasīšanu un rakstīšanu, gan kompensē to, ko skolēns sava SMT dēļ nespēj pietiekami labi apgūt.

Diemžēl IZM darba grupas vadība pastāvīgi mēģina marginalizēt un ignorēt vecāku NVO viedokļus un argumentāciju. Lai gan visi darba grupas locekļi vairākus mēnešus  strādāja pie skolēniem ar SMT un valodas traucējumiem nepieciešamā pakalpojumu “groza”, tā gala variantu vienu dienu pirms janvāra darba grupas sēdes rediģēja kāds, kurš nekad darba grupā nav piedalījies un kura argumentācijas pamatojumam nav iespējams izsekot. Tādejādi IZM rada precedentu, ka darba grupas rezultātu patiesībā rada kāds, kas nemaz nav šajā darba grupā – tās rezultāts ir izlemts kaut kur citur un darba grupas dalībnieki tikai imitē kopēju lēmumu pieņemšanas procesu. Darba grupas vadība atsakās veikt pat mazāko līdzšinējās izglītības skolēniem ar SMT izglītības kvalitātes analīzi, izņemot šo darba kārtības punktu jau no iepriekš izziņotas darba kārtības. Turklāt, pēc 13.012017. sēdes tā vispār neizsūtīja sanāksmes protokolu, lai gan LDB savus papildinājumus protokolam iesniedza jau noteiktajā 23. janvārī. Zinot, ka LDB vēlēsies iepriekšējās sēdes protokolu precizēt, darba grupas vadība liedza pēdējā sanāksmē 24.03.2017. ministrijas ēkā un līdz ar to darba grupas sanāksmē ienākt J. Simanovskai.

LDB vēršas ar vēstuli pie IZM valsts sekretāres L. Liepiņas, lai pārtrauktu šos līdzdalības pārkāpumus I. Īvānes vadītajā darba grupā un atgrieztos pie tā valodas un mācīšanās traucējumu programmās sniedzamajiem pakalpojumu dokumenta redakcijas, kuru izveidoja darba grupas dalībnieki, nevis kurā pēdējos mēnešus izmaiņas tiek veiktas neatkarīgi no darba grupas un ignorējot tās dalībnieku iepriekš veikto darbu. Pilns vēstules teksts šeit.