Aktualitātes

12. Augustā, 2018

Disleksijas biedrība aicina skolēnus pieteikties Izcilības balvai

Grūtības izlasīt tekstu vai uzrakstīt savu viedokli nevienu neatbrīvo no vispārējās izglītības prasībām, taču daļai Latvijas skolēnu tā ir objektīva problēma. Atzinīgi vērtējot šo jauniešu centienus iekļauties izglītības procesā, Latvijas Disleksijas biedrība (LDB) sadarbībā ar Swedbank aicina pieteikties Izcilības balvai vecāko klašu skolēnus ar disleksiju. Vienlaikus LDB uzsver – šādu skolēnu apmācībā būtiska nozīme ir informācijas un komunikāciju tehnoloģijām.

Ar terminu “disleksija” apzīmē specifisku mācīšanās traucējumu – tā ir cilvēka smadzeņu darbības īpatnība, kas neļauj pietiekami labi apgūt lasīt un rakstīt prasmi – cilvēki ar disleksiju visu mūžu lasa lēnāk nekā visi citi. Cilvēkiem ar disleksiju parasti ir arī grūtības rakstīt jeb disgrāfija – viņi izlaiž burtus, jauc to kārtību, viņiem mēdz būt nesalasāms rokraksts. Tomēr vairumam cilvēku ar disleksiju ir vidēji augsts vai augsts intelekts, tāpēc ir ļoti svarīgi nepazaudēt viņu potenciālu – gan individuālā, gan visas sabiedrības līmenī.

LDB Izcilības balva izveidota, lai atbalstītu skolēnus, kuri, neraugoties uz disleksijas radītajiem šķēršļiem, ir sekmīgi, bieži vien mācās daudz cītīgāk par saviem vienaudžiem, kā arī aktīvi piedalās interešu izglītībā un sabiedriskajā dzīvē.

“Ar šo balvu vēlamies iedvesmot un atbalstīt vecāko klašu skolēnus, kam ir disleksija, kā arī mazināt šo skolēnu atstumtību Latvijas izglītības sistēmā – daudziem šķiet, ka vecākajās klasēs nav skolēnu ar disleksiju, ka tā vidusskolā “ir kompensēta”, it kā vienkārši pazūdot. Taču šiem jauniešiem ir nepieciešama individualizēta pieeja un neatkarība, ko spēj nodrošināt tikai IKT. Mēs ticam, ka labie piemēri ne tikai iedvesmos skolēnus jauniem sasniegumiem, bet arī veicinās sistēmiskas izmaiņas, kas uzlabos pilnīgi katra jaunieša ar disleksiju izglītības kvalitāti,” pauž LDB vadītāja Eva Birzniece.

Skolēniem ar disleksiju pilnvērtīgai izglītībai būtu vajadzīgi atbalsta pasākumi, ieskaitot individuālu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājumu gan vispārējās un profesionālajās skolās, gan tehnikumos. Izcilības balva ir viens no centieniem, lai atbalstītu un rosinātu atbilstošu tehnoloģiju ieviešanu Latvijas skolās – konkursa galvenā balva ir dators ar visu latviešu valodā pieejamo programmatūru, kas palīdz mazināt lasīšanas un rakstīšanas grūtības. Savukārt veicināšanas balvu grozā ir dažādas ierīces, kas palīdz jaunietim lasīt.  

Visām speciālo vajadzību grupām Latvijā, arī skolēniem ar disleksiju, ir svarīga sabiedrības izpratne un atbalsts, kas var veicināt pozitīvas pārmaiņas šo cilvēku ikdienā. LDB Izcilības balvas nodrošināšanā savu atbalstu sniedz Swedbank. “Latvijai jaunajā simtgadē būs vajadzīga izglītota un gudra sabiedrība.

Mēs ar lielu cieņu raugāmies uz jauniešiem, kuri, spītējot objektīvu iemeslu radītiem šķēršļiem, sasniedz labus un izcilus rezultātus mācībās un piedalās sabiedriskajā dzīvē, tādējādi rādot piemēru saviem vienaudžiem. Taču ceļā uz izglītotu un gudru sabiedrību ne mazāk svarīga ir sabiedrības izpratne. Esam gandarīti atbalstīt LDB, kas pārstāv šo jauniešu intereses – tas ir būtisks atbalsts jauniešiem ar disleksiju un viņu ģimenēm, turklāt – ne mazāk svarīgi –  vērtīgs ieguldījums sabiedrības izglītošanā,” uzsver Swedbank Korporatīvo attiecību vadītāja Adriāna Kauliņa.

LDB Izcilības balvai aicināti pieteikties skolēni, kuriem lasīšanas traucējumi noteikti formāli (ar logopēda vai psihologa atzinumu) vai pedagoģiski (skolotājiem izvērtējot skolēna lasīšanas un rakstīšanas prasmes mācību procesā):

  • Latvijas vispārējo pamatskolu 7.–9. klašu skolēni ar lasīšanas traucējumiem (izņemot speciālo skolu un klašu skolēnus);
  • Latvijas vidusskolēni ar lasīšanas traucējumiem – gan vispārējo vidusskolu skolēni, gan arodskolu un tehnikumu audzēkņi.

Izvērtējot pretendentus, tiks ņemtas vērā skolēna sekmes un iesaistīšanās interešu izglītībā, nevalstiskajās organizācijās, skolēnu pašpārvaldē, brīvprātīgajā darbā u. c. Pieteikumi jāiesniedz līdz 30. septembrim, nosūtot pieteikuma anketu (to iespējams lejupielādēt šeit) un 2017./2018. mācību gada  liecību uz e-pastu info@disleksija.lv. Par rezultātiem kandidāti tiks informēti līdz 15. oktobrim. 

Oktobrī, kad tiek atzīmēts disleksijas mēnesis, Rīgā notiks apbalvošanas ceremonija, uz kuru tiks aicināti visi jaunieši, kas pieteikuši dalību konkursā.