Aktualitātes

19. Maijā, 2014

Starptautiska konference par atbalsta sistēmām skolēniem ar disleksiju ES valstīs

 


Lai veicinātu izpratni par to, kāda pedagoģiska un IKT palīdzība ir nepieciešama skolēniem ar disleksiju un uzlabotu izglītības kvalitāti skolēniem ar disleksiju, Latvijas Disleksijas biedrība 2014. gada 16. maijā organizēja konferenci par atbalsta sistēmām skolēniem ar disleksiju dažādās Eiropas Savienības valstīs. Konference notika ES Mūžizglītības Grundtvig programmas projektā par vecāku, kuru bērniem ir disleksija, izglītošanu savu bērnu interešu aizstāvībai (Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia). Projekta partneri ir Čehijas Republikas, Igaunijas un Itālijas nevalstiskās organizācijas. Kā īpaši viesi dalīties ar savu pieredzi bija uzaicināti pārstāvji no Dānijas, jo Dānijā ir viena no visattīstītākajām sistēmām cilvēku ar disleksiju atbalstam visos izglītības līmeņos, augstāko ieskaitot. Viens no viesiem ir zinātņu doktors lietišķajā fizikā Kristofers Džeimss Lūšers, kam disleksija nav traucējusi iegūt doktora grādu un tagad veiksmīgi vadīt savu uzņēmumu.Konferencē piedalījās skolēnu ar disleksiju vecāki, skolotāji un skolu administrāciju pārstāvji no visas Latvijas un visi projekta partneri.


Pretēji labajai  praksei citās valstīs un arī Latvijas izglītības ierēdņu starptautiskām organizācijām un aģentūrām paustajiem viedokļiem par IKT svarīgumu un pieejamību skolēnu ar specialām vajadzībām izglītošanā,  Izglītības un zinātnes ministrija joprojām atsakās nodrošināt skolēniem ar disleksiju kaut vai standarta IKT un digitālos mācību materiālus un eksāmenu darbus, tādejādi diskriminējot apmēram 10% visu Latvijas skolēnu.

Prezentācijas:

 Christopher Luscher

 Dyslexia - you are not alone

 Veronique Van Hee

 Use of ICT Tools for dyslexia

Ilona Sillak, Ene Varik-Maasik, Kadi Lukanenok (Estonian Reading Association)

 The system for remediation and accommodation of dyslexia in Estonia

 Lenka Krejčová (DYS-centrum® Praha )

 The system of remediation and accommodation of dyslexia in the Czech Republic

 Eva Birzniece (Latvijas Disleksijas biedrba)

 Support for Students with Dyslexia in Latvia

 Aurora Puccio (Cooperative Riunite Socio Sanitarie)

 Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia