Aktualitātes

06. Decembrī, 2017

Uzsākts Erasmus+ KA2 partnerības projekts Corsera par izglītības pakalpojumu pēctecību skolēniem ar disleksiju

Kopš 2017. gada 1. septembra Latvijas Disleksijas biedrība īsteno  Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projektu “Coordination of help for students with dyslexia - right service, right time” (Corsera). Projekta mērķis ir uzlabot pedagoģiskās intervences un IKT izmantošanas nodrošinājumu skolēniem ar lasīšanas traucējumiem visā vispārējās izglītības procesā – no sākumskolas līdz vidusskolai.

Projekta partneri ir EDU Transilvania no Rumānijas, kas ir izglītības speciālistu nevalstiska organizācija no Sibiu, un HF & VUC FYN, kas ir pieaugušo ar disleksiju izglītības iestāde no Finas salas Dānijā.

Tikko esam atgriezušies no projekta pirmās vadības tikšanās Sibiu, Rumānijā. Tajā esam vienojušies par pirmās apmācības laiku un saturu.

Projekta apmācības un labas pieredzes apmaiņas tēmas ietver disleksijas definīciju un noteikšanu, papildu lasītapmācību, kompensāciju un apmācību ar IKT, kompensējošu metožu izmantošanu visos mācību priekšmetos, svešvalodu apmācību skolēniem ar disleksiju un individuālā izglītības plāna (IIP) izstrādi.

Pirmā Corsera 5 dienu apmācība notiks Rīgā, 2018. gada 5.-9. februārī. Apmācības laikā viena diena tiks veltīta IKT iespēju apguvei dāņu partneru vadībā (lūdzam ņemt līdzi savus datorus); vēl viena diena tiks veltīta IIP izstrādei konkrētiem skolēniem (3-4), kuriem ir lasīšanas traucējumi. Aicinām pieteikties tos skolēnus un viņu vecākus, kuri vēlas kļūt par IIP izstrādes case study, rakstot uz info@disleksija.lv.

Visa apmācība notiks angļu valodā bez tulkojuma.

Tuvākajā laikā publicēsim detalizētu apmācības programmu un aicināsim pieteikties interesentus.

Apmācība noslēgsies ar nelielu konferenci 2018.g. 9. februāra pēcpusdienā par galvenajām apmācības tēmām – IKT izmantošanu un IIP izstrādi skolēniem ar disleksiju.