Projekti

Eramsus+ partnerības projekts – e-sports labākai jauniešu ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem iesaistei skolas dzīvē

Sešu partneru apvienība ar Latvijas Disleksijas biedrību kā vadošo partneri is uzsākusi Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projektu Gaming for Boosting School Engagement of Students with Learning Disabilities (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA201-060426). Projekta mērķis ir popularizēt e-sportu kā veidu, lai iesaistītu skolas dzīvē skolēnus ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem.  

Skolēni ar disleksiju un citiem specifiskiem mācīšanās traucējumiem nereti norobežojas no skolas dzīves, tādējādi negūstot gandarījumu no klātbūtnes skolā ne mācībās, ne ārpusklases nodarbībās. Tas, savukārt, mazina viņu vēlmi vispār atrasties skolā. Vairāku profesionālu organizāciju pētījumi un dažu valstu prakse liecina, ka gaming un e-sports būtiski uzlabo tādas kognitīvas spējas kā koncetnrēšanās, atmiņa, informācijas analīze un sniedz arī iespējas socializācijai, svešvalodu apguvei un veido piesaisti skolai. E-sports dod skolēniem iespēju aizstāvēt savas skolas godu sacensībās kā jebkurš cits sporta veids, kurās sacenšas skolu komandas.

Projekta partneri ir Asociacion Cultural y Deportiva la Hoya (Spānija), Associacao Check-in - Cooperacao e Desenvolvimento (Portugāle), CO.RI.S.S (Itālija), Hodina H ZS (Čehijas Republika) un Srednja poklicna in tehniska šola Murska Sobota (Slovēnija). Projekta ilgums ir divi gadi.

Projekta laikā tiks apkopotas pētījumu atziņas un labās prakses piemēri par gaming un e-sporta izmantošanu skolēnu ar mācīšanās traucējumiem iesaistei skolā. Pētījuma secinājumi un e-sporta turnīru organizēšanas metodika tiks ietverta rokasgrāmatā, kas dos vispārizglītojošo skolu skolotājiem iedvesmu un noradījumus, kā organizēt e-sporta turnīrus skolās. Demonstrācijas materiāli rokasgrāmatai tiks filmēti trīs klātienes League of Legends (LoL) turnīros, kuros projekta laikā piedalīsies jaunieši ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem no visām projekta partneru valstīm.

Pētījums, rokasgrāmata un mācību video tiks izvietoti mājas lapā, kas tiks izveidota projekta laikā. Projekta realizācijā tiks izmantota Agile metodoloģija, kas ir plaši izmanota projektu vadības pieeja IT nozarē. Agile zināšanas ir pieprasītas IT nozarē, un tās jauniešiem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem būs lietderīgas gan mācībās skolā un augstskolā, gan darba dzīvē.

Visi projekta partneri jau ir tikušies pirmajā starpvalstu sanāksmē Lisabonā, Portugālē. Pašreiz notiek gatavošanās LoL turnīram, kas 2020. gada marta sākumā notiks Rīgā.