Upgrade E-Adults

LDB piedalās Erasmus+ projektā par digitālo prasmju uzlabošanu pieaugušajiem

 

LDB 2019. gada septembrī ir uzsākusi dalību projektā Upgrade E-Adults (projekta nr. 2019-1-CZ01-KA204-061219). Tas ir starptautisks Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts inovācijām un labās prakses pārnesei. Projekta mērķis ir popularizēt Eiropas līmeņa labo praksi pieaugušo izglītībā, apmācot trenerus, kas tālāk izglītos pieaugušos digitālajās prasmēs, izmantojot sociālos tīklus, kas apvieno cilvēkus ar ierobežotām iespējām.

Projekta galvenie ieguvēji būs:

  • cilvēki, kas strādā ar pieaugušo izglītību, pieaugušo izglītotāji, pieaugušie ar ierobežotām iespējām;
  • pašvaldības,  uzņēmumi, nodarbinātības aģentūras un centri, profesionālās grupas, kas strādā ar pieaugušo izglītošanu, pētnieki, informatīvie centri;
  • treneri.

Projekta rezultāti ietvers nozīmīgus jaunradītus resursus, lai radītu pozitīvu ietekmi uz projekta mērķauditoriju. Tie būs:

  • rokasgrāmata ar salīdzinošu pētījumu par metodēm, kādas Eiropā tiek izmantotas pieaugušo ar mazāk iespējām IKT apmācībā;
  • teorētiski-praktisks apmācības kurss partnerorganizāciju darbiniekiem par to, kā identificēt cilvēkus ar mazāk iespējām un palīdzēt viņiem izmantot digitālos rīkus;
  • vietējā apmācība, lai izglītotu pieaugušo izglītotājus; katrs partneris realizēs vienu apmācību (kopā 7 apmācības) un
  • vietējās apmācības, lai izglītotu iedzīvotājus ar mazākām iespējām; katrs partneris realizēs vienu apmācību (kopā 7 apmācības).

Projektā piedalās septiņas organizācijas, projekta vadošais partneris ir čehu NVO Hodina H ZS.