Ziedot

Šī mājas lapa ir "mājvieta" 2 organizācijām - biedrībai Pro Futuro, kas darbojas kopš 2006. gada, un Latvijas Disleksijas biedrībai (LDB), kas ir dibināta 2011.gada 16.aprīlī.

Biedrībai Pro Futuro galvenie darbības virzieni ir neformālā izglītība un jauniešu pilsoniskā ieaisitīšanās un cilvēku ar disleksiju interešu aizstāvība.

Pro Futuro apvieno 60 biedrus no 15 Latvijas novadiem. Pro Futuro ir Starptautiskās disleksijas asociācijas (International Dyslexia Association) biedrs. Pro Futuro ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedrs. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Kopš ir nodibināta Latvijas Disleksijas biedrība, Pro Futuro galvenokārt koncentrēsies uz vispārējās izglītības kvalitātes un pieejamības jautājumiem.  Savukārt Latvijas Disleksijas biedrības galvenais uzdevums ir cilvēku ar disleksiju interešu aizstāvība, panākot labvēlīgu izglītības tiesisko regulējumu un kvalitatīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.

Kļūstiet par LDB biedriem un atbalstītājiem! Latvijā tradicionāli interešu pārstāvniecība ir ļoti vāja; daudzas speciālo vajadzību grupās tieši nemaz netiek pārstāvētas, tāpēc ir svarīgs atbalsts tiem skolēniem, par kuru vajadzībām runā tikai speciālisti, ne šīs grupas pārstāvji paši.

Rekvizīti

Latvijas Disleksijas biedrība
Reģ. Nr. 40008179928
AS Swedbank Kods: HABALV22
Konts: LV27HABA0551031236538